Sperm Testi

Sperm Testi Normal Değerleri

Sperm Testi için WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve Kruger Morfolojisi kriterlerine göre normal sperm değerleri ;


Volüm (Miktar)

Normalde 2-6 ml olmalıdır.Meninin az olması meni kanallarındaki bir tıkanıklığa işaret ediyor olabilir. Spermin miktarı dereceli, konik tabanlı silindir tüplerde veya geniş bir dereceli pipete çekilerek bakılmalıdır.


Konsantrasyon

20.000.000 milyon/ml 'den büyük olmalıdır.


Total sperm sayısı

40.000.000/ejakülat 'dan büyük olmalıdır.


Lökosit

1 milyon/ml 'den küçük olmalıdır.


Likefaksiyon (Sıvılaşma süresi)

Normal bir meni oda ısısında ortalama 40 ila 60 dakika içerisinde likefiye olmalıdır.


Görünüm ve Renk

Sperm normalde homojen, gri-opelasan görünümdedir. Uzun süreli cinsel perhizlerde sarı görünüm olabilir, kahverengi-kırmızı örnekler ise eritrosit yani kan bulunduğunun göstergesidir. Uzun süreli antibiyotik kullanımı sonrası renksiz görülebilir.


Koku

Semen prostat bezinin salgıladığı sperminin oksidasyonundan dolayı "at kestanesi çiçeği" gibi kokar.


Viskozite (Kıvam)

Spermde sıvılaşma olduktan sonra bir pipete çekilip veya cam çubukla kaldırılıp damlaması beklenir. Normalde damla damla gelir. 2cm’den fazla uzaması spermin kıvamının yoğunlaştığını gösterir ki bu durum spermlerin hızını ve konsantrasyon sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Prostat iltihabı ( Prostatit ), Vezikülit gibi kronik enfeksiyonlarda viskozite artmış olabilir. Anti - Sperm Antikor testi istemek faydalı olur.


pH

pH tayini sperm alındıktan en fazla 1 saat içerisinde yapılmalıdır.
Sperm testinde normal ph değeri 7.2 - 8.0 dir.


Aglütinasyon

Aglütinasyon spermlerin birbirleriyle değişik yerlerinden yapışmaları demektir. Bu durum immünolojik nedenli bir kısırlık olabileceğine işarettir ve ek testlere gerek kalabilir.


Mikroskopik Muayene

Burada önce spermlerin hızı, daha sonra sayı ve yapısal özellikleri incelenir. Ayrıca eritrosit, lökosit veya yuvarlak hücre varlığı da araştırılır. Normalde yuvarlak hücre sayısı 5 milyondan, lökosit sayısı 1 milyondan az olmalıdır.


Ejakulatta sperm dışında uretradan gelen poligonal epitel hücreleri, İmmaturgerm hücreleri ve lökositler de bulunabilir.


Sperm içinde lökosit varlığının fazla olması durumunda üreme sistemine ait bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Lökositospermi meni volumünde azalma, sperm hareketlerinde ve fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir.


Sperm sayısı düşük veya sıfır olan olgularda sıvılaşmış meni önce santrifüj edilerek, fazla seminal plazma atılır, geri kalan sabit volümde sperm iyice karıştırılarak tekrar incelenir. Sonuç hesaplanırken, atılan seminal plazma volümü de dikkate alınmalıdır. Sperm motilite ve morfolojisi de santrifüj sonrası örnekte tekrar bakılmalıdır. Sperm yokluğunda santrifüj edilmeden tekrar bakılmadan azospermi tanısı konulmamalıdır.


Morfoloji

%30 veya üzerinde normal form
%14 ve üzeri normal yapıda (Kruger kriterlerine göre).


Motilite tayini

Her bir spermin motilitesi 4 derece üzerinden değerlendirilir:
a. ileri-hareketli
b. yerinde hareketli
c. hareketsiz


Hareketsiz olan spermlerin ölü mü yoksa canlı olduğu halde hareket mi edemediğini direk sayımla anlayabilmek mümkün değildir. Bunun için HOS testi, Eozin Boyama testi gibi çeşitli laboratuvar testleri kullanılarak hareketsiz spermin durumu belirlenebilir.
Benzer Aramalar