Sperm Testi

Sperm Nedir?

Sperm baş, boyun ve gövde olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Sperm başı içerisinde genetik materyal bulunur. Özellikle baş kısmının yapısal bozuklukları (morfolojik bozukluklar) spermin döllenme kabiliyetini sınırlayan önemli faktörlerin başında gelmektedir. Boyun kısmı enerji, kuyruk kısmı ise hareketin sağlanması için gereklidir. Penis kökündeki kasların kasılması ile dışarıya atılan sperm (meni) normalde 2-6 ml hacminde olup ilk atılma esnasında koyu kıvamlıdır.


Yaklaşık yarım saat içinde sıvılaşan menide ml’de ortalama 40 milyon üstünde sperm hücresi olup % 50 civarında hareketlilik görülür. Vajina içine giren spermlerden en yüksek döllenme kapasitesine sahip 25 - 30 tanesi üreme kanallarındaki yumurta hücresine ulaşır ve yalnızca bir tanesi yumurta içine girerek döllenmeyi oluşturur. İlişkiyi takip eden 16 saat sonrasında bile canlı sperm hücrelerinin vajina içinde görülmesi mümkündür.


Sperm sayısının 20 milyon/ml, hareketliliğin % 30’un altında olması anormal kabul edilir. Spermin dölleme fonksiyonunu belirleyen en önemli faktör ise yapısı yani morfolojik özelliğidir. Bu parametrenin infertilite klinikleri tarafından değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Spermin yapısal özelliği Kruger morfoloji kriterlerine göre % 14 normal sınırının altında olanlar tedavi seçeneğinin düzenlenmesi açısından değerlendirilmelidir.
Benzer Aramalar